top of page
Acupuncture

Kunnskap fra østen - Tradisjonell Kinesisk Medisin

Skånsom og stressreduserende

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til.

Endelig er det her!

Akupunktur

Traditional Chinese Medicine
Acupuncture old book

Akupunktur er en av behandlingsformene innen Tradisjonel Kinesisk Medisin, TKM.

 

Her blir mennesket sett på som et helhetlig energisystem hvor alt henger sammen.

Akupunkturbehandlingen er individuell og avhengig av symptomer. Eks; symptom som smerte sees på som en stagnasjon/ubalanse som forbindes til et organ og det organets energibane.

 

Formålet med behandlingen er å finne hvor symptomet stammer fra, sette nål for å "løse opp" blokkeringen og lage fri flyt i energibanen.  

Akupunktur kan ha positiv effekt på mange symptomer og plager, men skal aldri erstatte vestlig medisin og kirurgi. 

Akupunktur har meget få bivirkninger og er en trygg behandlingsform når den utføres av akupunktører som praktiserer i tråd med kunnskapsbasert praksis. Individuell diagnostikk, behandling og oppfølging er tilpasset hver pasient under ulike trinn av behandlingen. Når det gjelder ivaretakelse av pasientsikkerhet er dette først og fremst knyttet til bruk av akupunkturnålene og hygiene, men også medisinsk kunnskap og evne til å identifisere alvorlige sykdommer.

Enkelt fortalt virker akupunktur via de perifere nervene og bindevevet som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet. Dette gjør akupunktur til en relevant behandling ved blant annet smertetilstander.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert ved en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, migrene, nakkesmerter, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.

(informasjon hentet fra Akupunktur Foreningen)

Bestilling av time

PRIS

 

Førstegangskonsultasjon - 650.- 

Oppfølging -  550.- 

Cafe.png
bottom of page