Fysioterapi

Jeg er tilbake på klinikken
i løpet av våren 2021.

Pris kr 700,-

NB: 24 timers avbestillingsfrist.

970 43 979

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Hvorfor skal du komme til meg?

Kroppen repareres på egenhånd, med litt hjelp.

Vi på Spireklinikken er genuint opptatt av å spre informasjon om hvordan kropp og sinn henger sammen, og om hvordan det fysiske, mentale og emosjonelle påvirker hverandre. Dette gjenspeiles på behandling hos meg. For meg er det viktig å bli godt kjent med pasienten foran meg, for at vi sammen skal kunne finne roten av plagene. Jeg tror nemlig hele nøkkelen i en behandling er at du som pasient er delaktig i prosessen og at du selv får mer kunnskap rundt din egen kropp og helse.

 

I behandling bruker jeg trening og bevegelse sammen med bløtvevsteknikker på benk. Videre fokuserer jeg mye på pust/avspenning og demping av nervesystem og spenninger i muskler og bindevev. Dette for å hjelpe kroppen til å «roe ned», og gi kroppen mulighet til å begynne å reparere seg på egenhånd. Som fysioterapeut har jeg mye kunnskap rundt kropp, sinn, pust og bevegelse i et helseperspektiv, samt rehabilitering, og vil derfor gjerne hjelpe deg med de plagene og smertene du har.

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Hentet fra Norsk Fysioterapeutforbund sine nettsider.

Hva er fysioterapi?

"For meg er det viktig å bli godt kjent med pasienten foran meg, for at vi sammen skal kunne finne roten av plagene. Jeg tror nemlig hele nøkkelen i en behandling er at du som pasient er delaktig i prosessen og at du selv får mer kunnskap rundt din egen kropp og helse."